Quên mật khẩu
 Đăng ký
 • SPACE| MY POST| FILM ONLINE
 • Tìm
  Xem: 362982|Trả lời: 539
  Thu gọn cột thông tin

  [Xuyên Không] Thực Cốt Ân Sủng: Khí Phi, Chỉ Muốn Nàng! ǀ Lam Tiểu Úc [Chương 148+149] Tạm thời drop

    [Lấy địa chỉ]
  Đăng lúc 1-1-2013 15:00:47 | Xem tất |Chế độ đọc
  THỰC CỐT ÂN SỦNG
  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)" K, h. C8 J' e& v- H% R/ B/ s
  KHÍ PHI, CHỈ MUỐN NÀNG!

  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!), ^/ M8 |; R6 ~
  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)0 s' J* k$ R: ~  \/ x

  7 F( Y5 G+ ?: b9 \0 [3 N@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  Poster: [T]uenhi

  @Copyright of Kitesvn.COM |- T: U5 h2 {- \& {3 R(Do not Copy, pls!!)
  0 x) I. J; I; |/ Q@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  *Thực cốt ân sủng: sự sủng ái tận xương tủy
  , L+ i# |7 x! @+ H0 g* e- y" A6 L@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  @Copyright of Kitesvn.COM |. y# Z3 f3 Q/ `/ V8 l5 u9 G(Do not Copy, pls!!)
  **Khí phi: Vương phi bị bỏ rơi

  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)) w$ g( g' |; w, Z8 ^
  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)( v& Z2 N6 D4 O1 `- z0 u
  Tác giả: Lam Tiểu Úc
  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!), b- `# R3 U  M  T1 p5 H
  @Copyright of Kitesvn.COM |7 ]/ }; J9 @- X0 }- B/ x: E(Do not Copy, pls!!)
  Dịch: Quick Translator
  @Copyright of Kitesvn.COM |9 @" [8 Z7 }" O; S(Do not Copy, pls!!)
  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)+ U& C% R  A1 b, u) [
  Editor: butterfly_93, edogawaconan710, lachavien
  @Copyright of Kitesvn.COM |( A3 }3 h5 u9 Q0 P" \" ](Do not Copy, pls!!)
  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)5 N7 n/ t, I' q, |' B) q, v0 {
  Độ dài: 244 chương chính văn + 13 chương PN
  @Copyright of Kitesvn.COM |! R5 J  q& b# T% _(Do not Copy, pls!!)
  @Copyright of Kitesvn.COM |7 U: @6 t6 ?9 K9 n(Do not Copy, pls!!)
  Thể loại: ngôn tình, xuyên không, cổ đại, nữ chính cường, nam chính thâm sâu khó lường, HE
  0 K$ k4 [" p) U3 {/ R3 j4 j9 ]+ s8 }@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)1 C' y. G( Z+ j, l0 R8 a8 l
  Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành
  @Copyright of Kitesvn.COM |* h0 ]8 y6 V: p3 ]# {/ Y(Do not Copy, pls!!)
  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)- r! V. V$ K& `/ X6 H+ Z+ u
  Tốc độ post: 4c/tuần (nếu có thời gian sẽ edit post thêm)
  @Copyright of Kitesvn.COM |6 R, P: E6 q5 H$ y* ^(Do not Copy, pls!!)
  $ a0 C7 u$ f" u) t1 _$ [& [  a1 O+ L@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  Nguồn: Rich92 Tàng Thư Viện và s HappyOneday
  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)" C2 _* ~4 Z) k% c- Z7 g9 F9 E7 o: s& V
  ) {" r1 U) F: ]0 W7 M2 l% [@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  Nữ chính: Chân Linh
  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)9 B! z1 q$ I: E
  @Copyright of Kitesvn.COM |$ X9 V+ M+ h& v! v) \2 s  p(Do not Copy, pls!!)
  Nam chính: Tư Đồ Minh Dạ Đế
  5 n" i8 l  U3 y( f+ k@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  @Copyright of Kitesvn.COM |3 w: `) i( ]4 @/ D5 ?8 _(Do not Copy, pls!!)
  Phối hợp diễn: đã là phối hợp diễn thì không cần biết tên ^^

  / A$ B- A& [; o# s3 t3 O@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  @Copyright of Kitesvn.COM |0 P! M8 @. ]8 `6 P(Do not Copy, pls!!)
  Văn án:
  Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)4 B( e+ L" ]/ \, h4 k+ ]# ^, ?
  Lời tác giả:
  Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

  ( [6 X. v; P: s' N@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  Lời editor: Ta lần đầu tiên edit không tránh khỏi sai sót, các nàng nể tình ta gà mà đừng ném đá chọi gạch nha! ^^
  @Copyright of Kitesvn.COM |, i# H" {: n& `+ z& Y* [5 w& e4 G(Do not Copy, pls!!)
  @Copyright of Kitesvn.COM |3 [* p2 j9 {0 f& _0 `(Do not Copy, pls!!)
  Còn có, ta chuyên gia gõ sai chính tả, phát hiện lỗi các tình yêu bảo ta để ta sửa lại. Câu nào không hiểu cứ bảo ta!
  ' x) I3 _$ x  V' a1 c. g/ e: K@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)) V8 n3 `& E, Z/ c8 j) c! q  v
  Thanks ss Rùa vì đã giúp em edit mấy đoạn tả tuấn nam mỹ nữ, mẹ Lam tả người mà ta cứ tưởng mẹ tả tiên không à.
  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!); c! _  ^2 Y6 q! ^  n3 Z* c. ^
  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)( w1 ?6 z+ |$ Y# c& f+ z7 e
  Đọc cái tựa đề, thấy nó tình thú thế nào ấy nhể. Chỉ muốn nàng. chỉ muốn nàng. (Minh mỹ nam bảo thế ^^)

  @Copyright of Kitesvn.COM |% h# U( H& L6 ?7 C( d9 ?(Do not Copy, pls!!)
  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)" y+ J& N7 a  R4 n0 Q2 ?5 M+ k
  Lưu ý :
  4 p* v/ ~& O' d: L% r! w  ^@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!). c' F0 O, [) v' F# D) E9 a9 |
  - Truyện được edit với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận, lưu ý không sử dụng bản edit này với bất kỳ mục đích thương mại nào khác.
  ) r% e% ~8 G* c2 x1 ]@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  & m9 Q5 P; b( f$ c@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  - Truyện được đăng miễn phí tại Kites và Di Hoa Cung Không repost sang trang web, diễn đàn khác.
  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)& a4 T3 M& A& m0 {/ z. X- c
  ) M& g0 Q! _- R  b4 k: S* g@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  - Xin tôn trọng công sức của người edit.
  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)  w% e6 e; S9 X( k7 A
  ( j9 [5 v* q9 Z7 l. S@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng! Cảm ơn!

  / @2 e( k' Y+ o- y9 l) W@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)! K" p. ~1 I# {7 s2 }
  欢迎你们!

  Rate

  Số người tham gia 6Sức gió +35 Thu lại Lý do
  minjay1608 + 5 Ủng hộ 1 cái!
  .Me. + 5 Truyện hay. Cố lên nhé! :x
  Trio.team + 5 From KitesBook :x
  hoaquynh + 5 Ủng hộ 1 cái!
  minzthu + 10 Ủng hộ 1 cái!
  siwang + 5 Ủng hộ 1 cái & HAPPY NEW YEAR ^^.

  Xem tất cả

  Trả lời

  Dùng đạo cụ Báo cáo

   Tác giả| Đăng lúc 1-1-2013 15:10:57 | Xem tất
  Ta sửa lại một chút. Sofa để làm cái mục lục, truyện này hơi bị dài ^^
  ( A( [2 ^$ ]3 P# B- |3 r! S; q@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  $ R1 M# e  y$ O& Z' ]@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)

  @Copyright of Kitesvn.COM |# G7 W9 \7 ?. s+ O(Do not Copy, pls!!)
    G8 _3 g/ ^! V0 L) e2 s- T- Q@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  MỤC LỤC
  CHƯƠNG 19+20
  CHƯƠNG 21+22
  CHƯƠNG 23+24
  CHƯƠNG 25+26
  CHƯƠNG 27+28
  CHƯƠNG 29+30
  CHƯƠNG 31+32
  CHƯƠNG 33+34
  CHƯƠNG 35+36
  CHƯƠNG 37+38
  CHƯƠNG 39+40
  CHƯƠNG 41+42
  CHƯƠNG 43+44
  CHƯƠNG 45+46
  CHƯƠNG 47+48
  CHƯƠNG 49+50
  CHƯƠNG 51+52
  CHƯƠNG 53+54
  CHƯƠNG 55+56
  CHƯƠNG 57+58
  CHƯƠNG 59+60
  CHƯƠNG 61+62
  CHƯƠNG 63+64
  CHƯƠNG 65+66
  CHƯƠNG 67+68
  CHƯƠNG 69+70
  CHƯƠNG 71+72
  CHƯƠNG 73+74
  CHƯƠNG 75
  CHƯƠNG 76
  CHƯƠNG 77+78
  CHƯƠNG 79+80
  CHƯƠNG 81+82
  CHƯƠNG 83+84
  CHƯƠNG 85+86
  CHƯƠNG 87
  CHƯƠNG 88
  CHƯƠNG 89
  CHƯƠNG 90
  CHƯƠNG 91
  CHƯƠNG 92
  CHƯƠNG 93+94
  CHƯƠNG 95+96
  CHƯƠNG 97+98+99
  CHƯƠNG 100
  CHƯƠNG 101+102+103
  CHƯƠNG 104+105+106
  CHƯƠNG 107+108
  CHƯƠNG 109+110
  CHƯƠNG 111+112
  CHƯƠNG 113+114
  CHƯƠNG 150
  CHƯƠNG 151+152
  CHƯƠNG 153+154
  CHƯƠNG 155+156
  CHƯƠNG 157+158
  CHƯƠNG 159+160
  CHƯƠNG 161+162
  CHƯƠNG 163+164
  CHƯƠNG 165+166
  CHƯƠNG 167+168
  CHƯƠNG 169+170
  CHƯƠNG 171+172
  CHƯƠNG 173+174
  CHƯƠNG 175+176
  CHƯƠNG 177+178
  CHƯƠNG 179+180
  CHƯƠNG 181+182
  CHƯƠNG 183+184
  CHƯƠNG 185+186
  CHƯƠNG 187+188
  CHƯƠNG 189+190
  CHƯƠNG 191+192
  CHƯƠNG 193+194
  CHƯƠNG 195+196
  CHƯƠNG 197+198
  CHƯƠNG 199+200
  CHƯƠNG 201+202
  CHƯƠNG 203+204
  CHƯƠNG 205+206
  CHƯƠNG 207+208
  CHƯƠNG 209+210
  CHƯƠNG 211+212
  CHƯƠNG 213+214
  CHƯƠNG 215+216
  CHƯƠNG 217+218
  CHƯƠNG 219+220
  CHƯƠNG 221+222
  CHƯƠNG 223+224
  CHƯƠNG 225+226
  CHƯƠNG 227+228
  CHƯƠNG 229+230
  CHƯƠNG 231+232
  CHƯƠNG 233+234
  CHƯƠNG 235+236
  CHƯƠNG 237+238
  CHƯƠNG 239+240
  CHƯƠNG 241+242
  CHƯƠNG 243+244
  HOÀN CHÍNH VĂN

  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)# Q2 [$ q+ g; _* p
  : Z5 w  o; H# \) _@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  NGOẠI TRUYỆN NAM CUNG CẨM
  CHƯƠNG 1+2
  CHƯƠNG 3+4
  CHƯƠNG 5+6
  CHƯƠNG 7+8
  CHƯƠNG 9+10
  CHƯƠNG 11+12+13

  @Copyright of Kitesvn.COM |' V' |# W8 [. q! D4 v(Do not Copy, pls!!)
  TOÀN VĂN HOÀN

  @Copyright of Kitesvn.COM |5 E/ U# h" U0 ]0 E0 k( ~( _(Do not Copy, pls!!)

  Bình luận

  nàng ơi, bao giờ lại có chương mới thế, cho mình xin cái lịch post truyện với, mình thấy bài cuối cùng hình như là từ tháng 1 rồi, mà giờ là tháng 5 rùi nha :(   Đăng lúc 23-5-2014 08:18 PM
  Rất vui khi thấy nàng quay lại post truyện, tụt hố nàng lâu rùi, now mới dám ngoi đầu lên tý :D  Đăng lúc 31-10-2013 11:37 AM
  Cám ơn bạn nhé :)  Đăng lúc 7-10-2013 10:32 AM
  huhu... nhìn văn án hấp dẫn.... chỉ có thể comt một câu Cầu Chúa ban phước lành cho con đủ sức nhảy hố này. amen  Đăng lúc 20-5-2013 06:59 PM
  bh e mơi bắt đầu nhảy hố ak :D *cúi chào*  Đăng lúc 17-5-2013 11:40 AM
  Trả lời

  Dùng đạo cụ Báo cáo

  Đăng lúc 1-1-2013 15:13:10 | Xem tất
  ta cũng rất thích những chuyện kiểu này, mấy chị sát thủ xuyên không đều yêu ra yêu, hận ra hận, không yểu điệu, khóc lóc, không nhẫn nhịn làm người đọc phát bực, nói chung rất thích những chuyện như thế này, hehe
  ) W2 y& D  h: }% }, h@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  nữ cường, nam thâm sâu, quá đỉnh, thanks nàng đã dịch truyện này
  @Copyright of Kitesvn.COM |1 N& l6 e; Q) C(Do not Copy, pls!!)
  hóng chương 1

  Bình luận

  ây da em muốn hỏi...truyện này nam chính là cẩm vương gia à? với lại sao trên tựa đề để chương 46 mà ở dưới tới chương 200 rồi?????  Đăng lúc 20-2-2013 08:44 PM
  hay ak, tak thx mấy kju chuyện như vậy hehe chừng nào có tjp zj hazzzz  Đăng lúc 2-1-2013 08:53 PM
  chương 1 đã post, thanks nàng ^^ vị khách đầu tiên  Đăng lúc 1-1-2013 03:14 PM
  Trả lời

  Dùng đạo cụ Báo cáo

  Đăng lúc 1-1-2013 15:16:58 | Xem tất
  Ủng hộ truyện này của bạn nhé :lol
  0 H9 @; W) @( t' K4 i3 _+ t* s@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  Đọc cái văn án thấy đau lòng cho nữ chính, nhưng đọc đến lời tác giả thì lại cười sặc :D Hóng cái đoạn tên vương gia này phải lãnh bi kịch :))
  / _( [) C# @2 h% L1 W; H@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  Mình thích thể loại nam nữ đều cường như vậy, nữ chính kiếp trước là sát thủ xuyên không, làm mình nhơ đến Gia hữu điêu phu :loveliness:
  - Y8 l! P" t# d/ A@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  Nhưng mình thắc mắc là cả 2 đều cường mà sao lại ngược ái :o

  Bình luận

  ta cũng chả biết nàng ạ, này bản raw ta chưa đọc xong ^^ chỉ biết nam chính tạm thời ko là người  Đăng lúc 1-1-2013 03:18 PM
  Trả lời

  Dùng đạo cụ Báo cáo

  Đăng lúc 1-1-2013 15:40:02 | Xem tất
  truyện này rất hay, có vui có buồn, nhưng nhìn chung là phải rơi nước mắt khá nhiều, anh nào cũng tốt cả, đều quá thâm tình với nữ chính, mình rất thích anh nam chính, nhưng không thể ghét anh nam phụ được, mà thấy thương anh ý lắm ý. đáng tiếc chỉ có một Chân Linh mà thôi!

  Bình luận

  Cung Nam Cẩm tự mình gây khổ cho nên sau này anh ấy mới hối hận nhưng đã muộn rồi vì đúng như bạn nói Chân Linh chỉ có một, và trái tim đó đã trao cho TDM .  Đăng lúc 4-3-2013 04:01 PM
  sẽ cố gắng 1chap/ngày... nếu có thể... tốc độ ed của ta khá chậm T^T  Đăng lúc 1-1-2013 05:06 PM
  ta đọc cv, nhưng còn bản edit thì thấy bị drop rồi, mong nàng edit xong sớm nhé, ta sẽ đọc lại từ đầu :)  Đăng lúc 1-1-2013 04:30 PM
  ta có luyện cv, mà luyện có khúc cuối à, chả biết rõ tình tiết như thế nào  Đăng lúc 1-1-2013 04:08 PM
  uh, ta từng đọc rồi  Đăng lúc 1-1-2013 03:57 PM
  Trả lời

  Dùng đạo cụ Báo cáo

  Đăng lúc 1-1-2013 16:02:03 | Xem tất
  chắc hiện giờ chị Linh chưa có được nhiều sức mạnh như ở hiện đại nên chắc sẽ nhẫn nhịn anh này, chờ khi chị phục hồi công lực sẽ cho anh này một chưởng ^^
  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)# Q$ d/ E% @% `: x
  hay quá nàng ạ

  Bình luận

  nam chính là phong vô ngân ạ? hay là mặc công tử? sao đọc giờ em rối mù luôn rồi...hic hic  Đăng lúc 20-3-2013 09:17 AM
  Linh tỷ cũng cường đại ko kém gì nam 9 đâu nàng ^^  Đăng lúc 1-1-2013 04:11 PM
  cũng tội anh này, sau này sẽ bị ngược thê thảm, cái đoạn "vẻ mặt vô cùng hối hận" ak, bao ngược, ta iu ngược, nhất là nam phụ ^^  Đăng lúc 1-1-2013 04:10 PM
  Trả lời

  Dùng đạo cụ Báo cáo

   Tác giả| Đăng lúc 1-1-2013 17:19:28 | Xem tất
  Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

  @Copyright of Kitesvn.COM |8 A7 c* ^8 i) B( f2 b8 B(Do not Copy, pls!!)
  Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

  @Copyright of Kitesvn.COM |' a% q; ~, }' C* G- h(Do not Copy, pls!!)
  Nam phụ lên sàn, ta rất ghét anh này, mặc dù là mỹ nam, nhưng vẫn rất ghét!!!!
  @Copyright of Kitesvn.COM |8 l! t$ I1 B% w  Q! ]+ G(Do not Copy, pls!!)
  " m2 k7 S; B& L* R: O9 U@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  Còn có, HAPPY NEW YEAR!!!!
  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)2 S7 C( t1 T. }8 Q4 r/ G; p" `
  ) u" O- F3 M4 V7 P( Y; i@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  Post chương 1 đầu năm cho may mắn nào! ^^

  - k$ Y; K% X$ P" b9 A! n@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)

  Bình luận

  ta yêu thích nữ chính như vậy nha  Đăng lúc 6-10-2013 09:54 AM
  mới vào là đã thấy thích nữ chính rồi hô hô . lãnh đạm , mạnh mẽ  Đăng lúc 23-3-2013 09:28 AM
  Bích Ba suy nghĩ lại vì những ủy khuất của Chân Linh mà rơi mước mắt => nước mắt  Đăng lúc 13-2-2013 10:15 PM
  ý sao anh nam phụ lại được lên sàn trước vậy  Đăng lúc 29-1-2013 03:09 PM
  tks  Đăng lúc 28-1-2013 12:49 PM
  Trả lời

  Dùng đạo cụ Báo cáo

  Đăng lúc 1-1-2013 17:24:22 | Xem tất
  haiz haiz năm trước tớ đã hứa với lòng sẽ không bh đọc thể loai XK mà nay thấy cái truyện này hixhix tớ nhảy hố  
  @Copyright of Kitesvn.COM |2 ]8 w3 O! Y8 L& ^* @! V(Do not Copy, pls!!)
  == tks ban nhé nhé hi vọng sớm thấy anh nam 9 với lại thèm nhìn cái mặt nam phụ thật xem coi hổn đản hối tiếc thế nào *cười đểu* *nháy mắt*
  @Copyright of Kitesvn.COM |( a6 `; q9 Y( B$ T(Do not Copy, pls!!)
  Chúc mừng năm mới

  Bình luận

  *nháy nháy mắt* Happy new year nàng ^^ nam 9... còn lâu mới xuất hiện hehe  Đăng lúc 1-1-2013 05:34 PM
  Trả lời

  Dùng đạo cụ Báo cáo

  Đăng lúc 1-1-2013 18:03:14 Từ di động | Xem tất
  truyển hay,mong pan post đều nha,thấy tiếc cho 2 người này wá,ở kiếp trước ko duyên,ma bi h cung thế

  Bình luận

  bạn nói thế còn Minh mỹ nam ta phải để ở đâu T^T  Đăng lúc 1-1-2013 06:10 PM
  ak... sửa thành 3 dòng nha bạn ^^  Đăng lúc 1-1-2013 06:08 PM
  Trả lời

  Dùng đạo cụ Báo cáo

  Đăng lúc 1-1-2013 18:15:17 | Xem tất
  Đọc văn án xong là thấy thích rùi. Hihi
  % B8 w" p9 q5 e$ U9 O) L@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  Đặt gạch!!! Ngồi đợi bạn post :loveliness:
  @Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)6 A( v; ^/ }0 h- x( I" @
  Happy New Year nhé cả nhà!!! :)

  Bình luận

  Fighting~~~ ^_^  Đăng lúc 2-1-2013 12:08 AM
  happy new year!! tks nàng vì đã ủng hộ  Đăng lúc 1-1-2013 11:06 PM
  Trả lời

  Dùng đạo cụ Báo cáo

  Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

  Quy tắc Độ cao

  Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách