Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 1686496|Trả lời: 2145
Thu gọn cột thông tin

[Xuyên Không] Phượng Tù Hoàng | Thiên Y Hữu Phong (Ngoại truyện 5) Hoàn

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 1-12-2012 12:20:36 | Xem tất |Chế độ đọc

: J2 G. b' T/ q4 o% H@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
# a, u; h& G+ H5 h+ T( ?@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Tên tác phẩm: Phượng Tù Hoàng
@Copyright of Kitesvn.COM |$ w# r' w% m. R6 L& n(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |$ g, |4 Y+ X% g1 m/ e(Do not Copy, pls!!)
Tác giả: Thiên Y Hữu Phong
4 ~6 ?4 m7 e6 [0 d8 P* J@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |0 S0 E( n! Y6 b% L2 R' Q(Do not Copy, pls!!)
Editor: Milady
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)! J9 _" ^4 Y7 E
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)! _* C. R: L" P8 E1 ]! T
Thể loại: xuyên không, phúc hắc, đấu trí,
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)& X. h) e( p; L. ^1 n1 f
ngược, HE
@Copyright of Kitesvn.COM |, H( X  v# j' I" U/ U(Do not Copy, pls!!)
6 A  E2 S3 o1 N' H2 H+ v( H& Z  U0 w. G@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Tình trạng sáng tác: hoàn
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!): L! e# h" w; d$ h" G
@Copyright of Kitesvn.COM |9 r' N; ~1 f9 T$ L& Q(Do not Copy, pls!!)
Độ dài: 292 chương + phiên ngoại
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)7 V2 E+ c& {( H
" p, l. I; {+ t/ F$ }2 Q@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Nguồn: MHD (TTV)
@Copyright of Kitesvn.COM |, j- Z- _2 a+ }(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |4 n# \5 `: _! r7 s, Z+ @(Do not Copy, pls!!)
Giới thiệu:

3 N2 r' I2 H2 H" _2 O  o6 g@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
- C! m$ I9 ], \( \3 [& x3 ]@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
3 B( z* h3 A7 T/ m' H@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
- Q3 \5 S; O/ i@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |2 b' y  L2 ^( {% J) Q(Do not Copy, pls!!)
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

@Copyright of Kitesvn.COM |- F. Q8 [) B# a+ y/ p/ a(Do not Copy, pls!!)
! s3 V0 Z9 G; W( v! C( W/ p- X) C@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Những từ khóa quan trọng của truyện: Phượng Tù Hoàng, Xuyên qua, Sở Ngọc, Trai lơ, Dung Chỉ, Hoàn Viễn, Thiên Như Kính, Vương Ý Chi
8 s) X, I: Y: Q: y1 ~@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
2 S# |1 u  G: a( F2 H@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |$ k! J9 h/ x( @' o4 D- K" Z(Do not Copy, pls!!)
# j4 A# H3 p- J' t  x@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
1 Y! G& @4 B) f( @1 g- X@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Lời người edit: Mình muốn edit truyện này vì “Phượng Tù Hoàng” được xếp hạng 5/100 truyện ngôn tình Trung Quốc kinh điển (paipaitxt), anh nam chính Dung Chỉ được các bạn đọc Trung Quốc bình chọn là “nam chính phúc hắc nhất”, xếp hạng 5/35 nam chính ngôn tình hấp dẫn nhất theo khảo sát của trang mạng baidu (Tuy nhiên cá nhân mình còn thích tính cách bạn nữ chính hơn cơ!)
$ r8 n* e% f# @6 {; l@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |, @$ i( O0 F9 s7 O5 `4 H! S(Do not Copy, pls!!)
Lần đầu edit nên chắc chắn có nhiều sai sót, mong các bạn thông cảm! Mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của các bạn!
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)$ P' H) p$ ]8 C/ }) r
6 Y0 H! `7 e! @5 Q: L% R) P# F@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
P.S: Truyện rất dài (292 chương chính văn + phiên ngoại), tình tiết chậm, tiến triển tình yêu cực chậm, 99% trong sáng không có H, nên nếu bạn nào dị ứng với những cái này, mình khuyên là chớ dại nhảy hố! Đã lỡ nhảy thì chớ trách móc kêu ca!
@Copyright of Kitesvn.COM |. j& J" ^% _* U0 c- F(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)6 O. ]( a3 m* v6 B) \
Các bạn có thể đọc truyện thoải mái mà không cần comment, nhưng đã reply, đề nghị đủ 3 dòng theo quy định.
@Copyright of Kitesvn.COM |/ }6 q- u6 H) \: N(Do not Copy, pls!!)
4 s5 y$ U+ S$ t9 S1 p@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Cũng đề nghị các bạn không mang truyện đi nơi khác khi chưa được sự đồng ý của mình! Xin cảm ơn!

0 i8 |- _! G. x& m. W# w' u@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
3 O/ M" [# @, g@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Mục lục

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)5 l. r& @: P- m
Quyển 1

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)+ }7 S4 [5 ?  S4 G% D* \6 Q
Chương 01 | Chương 02 | Chương 03 | Chương 04 | Chương 05 | Chương 06 | Chương 07 | Chương 08 | Chương 09 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 | Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25 | Chương 26 | Chương 27 | Chương 28 | Chương 29 | Chương 30 | Chương 31 | Chương 32 | Chương 33 | Chương 34 | Chương 35 | Chương 36 | Chương 37 | Chương 38 | Chương 39 | Chương 40 | Chương 41 | Chương 42 | Chương 43 | Chương 44 | Chương 45 | Chương 46 | Chương 47 | Chương 48
5 H/ g, X* @$ L# S! g: I' t( p@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |% D. P5 L* [9 W7 d4 c# O; E+ g(Do not Copy, pls!!)
Quyển 2

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)) Y$ U* ^3 O. L, R* L; I
Chương 49 | Chương 50 | Chương 51 | Chương 52 | Chương 53 | Chương 54 | Chương 55 | Chương 56 | Chương 57 | Chương 58 | Chương 59 | Chương 60 | Chương 61 | Chương 62 | Chương 63 | Chương 64 | Chương 65 | Chương 66 | Chương 67 | Chương 68 | Chương 69 | Chương 70 | Chương 71 | Chương 72 | Chương 73 | Chương 74 | Chương 75 | Chương 76 | Chương 77 | Chương 78 | Chương 79 | Chương 80 | Chương 81 | Chương 82 | Chương 83 | Chương 84 | Chương 85 | Chương 86 | Chương 87 | Chương 88 | Chương 89 | Chương 90 | Chương 91 | Chương 92 | Chương 93 | Chương 94 | Chương 95 | Chương 96 | Chương 97 | Chương 98 | Chương 99 | Chương 100
3 c" M4 W. Q% v" K7 T@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |4 ]1 H7 h# l4 E1 l: F! |(Do not Copy, pls!!)
Quyển 3

4 w4 k6 r& ?1 {* y8 O* M1 ~9 O@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |( K  K8 Y4 R/ b1 R(Do not Copy, pls!!)
Chương 101 | Chương 102 | Chương 103 | Chương 104 | Chương 105 | Chương 106 | Chương 107 | Chương 108 | Chương 109 | Chương 110 | Chương 111 | Chương 112 | Chương 113 | Chương114 | Chương 115 | Chương 116 | Chương 117 | Chương 118 | Chương 119 | Chương 120 | Chương 121 | Chương 122 | Chương 123 | Chương 124 | Chương 125 | Chương 126 | Chương 127 | Chương 128 | Chương 129 | Chương 130 | Chương 131 | Chương 132 | Chương 133 | Chương 134 | Chương 135 | Chương 136 | Chương 137 | Chương 138 | Chương 139 | Chương 140 | Chương 141 | Chương 142 | Chương 143 | Chương 144 | Chương 145 | Chương 146 | Chương 147 | Chương 148 | Chương 149 | Chương 150
1 P+ j* y9 Q( A  |0 j@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
; A6 K3 p0 r9 z! ?( A% A& @@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Quyển 4

4 Q+ m+ ?) o. @3 ^@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
; O9 T, v' [' f- U% n7 L5 H@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 151 | Chương 152 | Chương 153 | Chương 154 | Chương 155
@Copyright of Kitesvn.COM |# I* M9 p9 t- O(Do not Copy, pls!!)
| Chương 156 | Chương 157 | Chương 158 | Chương 159 | Chương 160 | Chương 161 | Chương 162 | Chương 163 | Chương 164 | Chương 165 | Chương 166 | Chương 167 | Chương 168 | Chương 169 | Chương 170 | Chương 171 | Chương 172 | Chương 173 | Chương 174 | Chương 175 Chương 176 | Chương 177 | Chương 178 | Chương 179 | Chương 180 | Chương 181 | Chương 182 | Chương 183 | Chương 185 | Chương 186 | Chương 187 | Chương 188 | Chương 189 | Chương 190 | Chương 191 | Chương 192 | Chương 193 | Chương 194 | Chương 195 | Chuyện bên lề | Chương 196 | Chương 197 | Chương 198 | Chương 199
- q' p' o# r8 a  v' P. l% x5 H@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |/ G5 ?  W( o2 h& g% T(Do not Copy, pls!!)
Quyển 5

! ?+ G) k6 H) l0 c4 H@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |! e+ |/ r' \+ Y; m+ ?6 _$ \(Do not Copy, pls!!)
Chương 200 | Chương 201 | Chương 202 | Chương 203 | Chương 204 | Chương 205 | Chương 206 | Chương 207 | Chương 208 | Chương 209 | Chương 210 | Chương 211 | Chương 212 | Chương 213 | Chương 214 | Chương 215 | Chương 216 | Chương 217 | Chương 218 | Chương 219 | Chương 220 | Chương 221 | Chương 222 | Chương 223 | Chương 224 | Chương 225 | Chương 226 | Chương 227 | Chương 228 | Chương 229 | Chương 230 | Chương 231 | Chương 232 | Chương 233 | Chương 234 | Chương 235 | Chương 236 | Chương 237 | Chương 238 | Chương 239 | Chương 240 | Chương 241 | Chương 242 | Chương 243 | Chương 244 | Chương 245 | Chương 246 | Chương 247 | Chương 248 | Chương 249 | Chương 250
3 c/ w! A+ d2 u0 S8 p@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
7 G! `4 ~" @4 G@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Ngoại truyện

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)) B5 e- x( a  ]
0 w- S( d' b0 U2 ~  {! @0 r% W2 s6 w6 ]@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Ngoại truyện 1

Rate

Số người tham gia 15Sức gió +79 Thu lại Lý do
sis_wanabe + 5 Cảm ơn bạn
Vikky + 5 Cảm ơn bạn
minjay1608 + 5 Cảm ơn bạn ^^
kemkull + 5 mình thích truyện này lắm, bạn dị.
kunxjh + 5 Ủng hộ 1 cái!
yumi216 + 5 Ủng hộ 1 cái!
HinaNg + 5 Ủng hộ 1 cái!
winternote + 5 Ủng hộ 1 cái!
fengnguyen + 5 Con rết đã về, vì nghiệp 292c, cố.
Nụt + 5 Truyện rất hay, thnx nàng Mi :x
thinhmailinh + 5 Ủng hộ 1 cái!
shinemy1987 + 4 thanks bạn :D
tokpokki + 5 Ủng hộ 1 cái!
hoaquynh + 5 hí, nhanh thế ^^
greenrosetq + 10 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-12-2012 12:31:13 | Xem tất

@Copyright of Kitesvn.COM |' a/ x6 ?3 d5 K  f) d(Do not Copy, pls!!)

3 H. a8 t: d' `2 }" X' j@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |2 d& [" ?& x: z4 i" x(Do not Copy, pls!!)
Quyển 1. Ngày xuân hoa hạnh rơi đầy tóc, thiếu niên nhà ai chân bước phong lưu (1)
0 ^4 z- f* ?) Z' ?2 [8 D6 b5 _- x@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
" a) r7 ^2 I; O# E% ~@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 1. Không giam được sắc xuân
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)4 s( [+ B2 \( k9 `; z$ S
@Copyright of Kitesvn.COM |1 [* s- a" l' a(Do not Copy, pls!!)
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

3 {. T$ {4 f" M1 a# F; Q@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!). ~; k; j! _" H5 D5 }( s
(1) Câu này bắt nguồn từ bài thơ "Tư đế hương" của Vi Trang (đời Tống), đại ý là lời cô gái trẻ đi chơi xuân, gặp chàng đẹp trai thì tiến đến làm quen, buông lời trêu ghẹo, nhưng cũng là ngỏ lời và ướm hỏi chờ đợi
, P! C: J6 `4 M2 x: ]@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Xuân nhật du, hạnh hoa xuy mãn đầu
@Copyright of Kitesvn.COM |7 h$ Q( F. w, O4 J! H: \1 v4 W(Do not Copy, pls!!)
Mạch thượng thùy gia niên thiếu túc phong lưu
$ P+ L1 c7 c4 `4 w8 x' _@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Thiếp nghĩ tương thân giá dữ, nhất sinh hưu
6 j. d$ B: Y$ Y  P) n0 T@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Túng bị vô tình khí, bất năng tu
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)! N) D/ o, A. k8 ^' y8 r" o& v2 {
Tạm dịch nghĩa:
@Copyright of Kitesvn.COM |4 _4 D$ r! ?) @- N(Do not Copy, pls!!)
Ngày xuân trôi, hoa hạnh rơi đầy (đầu) tóc
/ T7 p6 D$ s2 h0 [( o0 W@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Trên đường có chàng trẻ tuổi phong lưu, không biết con nhà ai
@Copyright of Kitesvn.COM |7 \2 M* |8 W; n* y8 L; }(Do not Copy, pls!!)
Thiếp muốn tương thân gả cho chàng, một đời tốt lành
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)/ b' O9 F: i) l  P* _
Giả như có bị bỏ rơi một cách vô tình, cũng không ngượng ngùng
@Copyright of Kitesvn.COM |, Q6 z& Y: p. N9 w# b- X! l(Do not Copy, pls!!)
8 g+ N+ s8 P; l" e& U0 N$ O@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
(Chú thích của bạn Lộng_Nguyệt)
2 h' \( c' b- o: S@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
' k* k! J& e1 F! d5 W- W1 D: \@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Hoa hạnh: một loại hoa cùng họ với hoa đào, hoa mai..., nở vào mùa xuân, có cả màu đỏ và trắng
! N9 u/ `$ x" Y@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
' s# N. c: s5 w/ m5 p: y. G@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
(2) 6P: chắc là "6 people" – trò chơi 6 người trên giường

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)# h9 O, \1 O7 {) ?# q+ C1 \
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)  B+ e9 D0 U( x( E: L

Bình luận

khúc đầu làm hết hồn, cứ tưởng truyện np+ nữ tôn chứ :)  Đăng lúc 10-3-2013 05:54 PM
Mong truyện từng ngày ... truyện hay lắm ... thankssssssssssssssss  Đăng lúc 5-2-2013 05:02 PM
Cảm ơn bạn greenrosetq nhé! Tớ sẽ chỉnh sửa!  Đăng lúc 1-12-2012 05:30 PM
Tớ vừa giúp bạn trang trí phần giới thiệu, nếu bạn không ưng thì tự sửa nhá ^^  Đăng lúc 1-12-2012 03:24 PM
Bạn hãy phóng to chữ thêm một chút và cách dòng cho dễ đọc. Người mắt kém như tớ nhìn thấy chữ dày di dày dít là hoa mắt :D  Đăng lúc 1-12-2012 03:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-12-2012 13:05:07 | Xem tất
Choáng với văn án,
# w/ v+ @% O; \% l# q: j@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Mình đầu óc đen tối, đọc đoạn đầu tưởng là vụ án...
+ h/ U" G" z1 \1 H@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Sau thấy 4 giai quỳ xuống, chẹp... chắc mình nhầm.
@Copyright of Kitesvn.COM |2 |; G- y$ p: F" j0 k9 a* ]* r3 M(Do not Copy, pls!!)
Có lẽ đây là một nghi lễ nào đó nhỉ?  
; [. c9 X$ ]" d1 f* d/ e% ^! u@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chúc bạn Milady lấp nhanh hố, hóng hớt ngôn tình kinh điển 5/100 nào
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)" {( X' }' i! A0 l1 d, P4 O
ps: Hóa ra bé cái nhầm, mà nhầm kiểu khác. Đời Nam Tống có tục lệ này hả

Bình luận

Mình đọc khá nhiều chuyện Xuyên không nhưng nhân vật Sở Ngọc này mình thấy thích nhất và các sử lý tình huống của cô ấy thật thông minh  Đăng lúc 3-1-2013 11:21 AM
Thế à, phải sửa lại thôi. nhưng hóng đã...mình ghét đọc cv  Đăng lúc 1-12-2012 02:02 PM
Cảm ơn bạn Chunchun812 đã ủng hộ và động viên. Mình sẽ cố gắng! Đây không phải nghi lễ gì đâu bạn ạ, là tình huống oái oăm 5 anh một cô trên giường thật!   Đăng lúc 1-12-2012 01:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-12-2012 13:42:33 | Xem tất
Mình bổ sung thêm cái tóm tắt sơ lược để các bạn tạm hình dung:
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)0 p4 `. C/ M4 m/ Q0 |
Nữ chính: Sở Ngọc - ở thời hiện đại bị tai nạn máy bay, xuyên không thành công chúa Lưu Sở Ngọc thời Nam Tống. Tuy nhiên nàng lại biến thành một công chúa trước nay chưa từng có, khiến người ta kinh hãi: đã có phò mã lại còn có vô số sủng nam, bị người đời khinh bỉ vì thói hoang dâm ^_^ (trong khi thực ra nàng Sở Ngọc hiện đại vô cùng thuần khiết, trong sáng)
@Copyright of Kitesvn.COM |" |% z; |/ U6 ^( y; q# B" y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)- |  w. A% P7 ?( U! l. ?
Nam chính: Dung Chỉ - là một trong những nam sủng của nàng. Có một nam phụ đã nhận xét về hắn: “Được ngươi yêu là hạnh phúc hay bất hạnh đây?” Quá thông minh là một loại vô cùng đáng sợ. Cảm tưởng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay  thao túng của hắn, không gì qua được mắt hắn. May mà hắn thích nàng, nếu không với mưu kế của hắn thì nàng chỉ chết không có chỗ chôn. “Ta sống, nàng phải nhớ kỹ ta. Ta chết, nàng cũng mãi không quên được ta” (thế mới được bình chọn là "vua phúc hắc" {:295:}
4 E$ e: M; [/ H9 z@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)

Bình luận

Đảm bảo luôn bạn ạ!  Đăng lúc 1-12-2012 06:52 PM
Mình chỉ muốn biết là có phải NP hay ko? Trong sạch thì mình ủng hộ chứ NP là mình lượn á.  Đăng lúc 1-12-2012 06:50 PM
tóm lại np hay ko np thì vẫn ủng hộ , tại truyện này thuộc dạng hay và hot mà **.**  Đăng lúc 1-12-2012 06:08 PM
Truyện hoàn toàn trong sáng nhé!  Đăng lúc 1-12-2012 06:01 PM
Bạn lienbecker ơi, bạn không thích thì có thể đi ra mà, đừng làm mình mất hứng chứ, dù sao cũng cảm ơn bạn đã ghé qua!  Đăng lúc 1-12-2012 05:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-12-2012 13:50:22 | Xem tất
Chương 2. Tâm hồn bình yên (thượng)
: X% S* k+ ~) w% k& U@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

Đào hố để hiểu được nỗi vất vả của các bạn editor!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-12-2012 14:17:59 | Xem tất
Mình thấy truyện này văn phong khá hay, nhưng mà mình góp ý 1 nhỏ 1 chút. Do là truyện bạn edit sang tiếng việt thì nên cho nó sát nghĩa thuần việt luôn : Tóc dài choàng mượt ở đầu vai, khuôn mặt đẹp đẽ thành : Tóc dài xõa vai, diện mạo khôi ngôi tuấn tú. Mình góp ý nhỏ thôi, ủng hộ bạn Hwating

Bình luận

Cảm ơn bạn nhiều, mình sẽ sửa lại!  Đăng lúc 1-12-2012 05:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-12-2012 17:54:27 | Xem tất
{:284:} mình cũng thích cuốn này
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!): \# j! z8 n6 k
dạo đọc cover thấy sắc ngay lúc đầu vô á
@Copyright of Kitesvn.COM |  ^% c2 J! o3 r4 {1 |! p(Do not Copy, pls!!)
ha ha
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)4 Q( f7 K4 {6 t3 a  I: p
có cần Banner không ?, he he , mình thiết kế cho ^^

Bình luận

Cảm ơn mod nhé, thế thì còn gì bằng!  Đăng lúc 1-12-2012 06:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-12-2012 18:38:00 | Xem tất
Chương 3.  Tâm hồn bình yên (hạ)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)* Y9 X$ T1 U& N9 `) N2 I8 ?
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.


, ?' }2 H! E8 u! ], o@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
1. Phan An
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!). d  E8 V( T+ Z, p
  Phan An (tên khác là Phan Nhạc), là người Hà Nam, sống vào thời Tây Tấn, được xem như một kỳ nhân của lịch sử Trung Quốc cổ đại. Phan An dung mạo rất đẹp, tinh thần và bản lĩnh cũng được ca ngợi, trong dân gian có câu “mặt tựa Phan An” để miêu tả những người đàn ông đẹp.
@Copyright of Kitesvn.COM |: P$ K0 s# r/ ^* v' _1 J1 @0 N2 b(Do not Copy, pls!!)
  Có rất nhiều giai thoại xung quanh vẻ đẹp của người đàn ông này. Phan An ở thành Lạc Dương, mỗi lần cưỡi xe ra ngoài chơi đều bị phụ nữ từ trẻ đến già chạy theo xem mặt, nhiều đến nỗi chàng không dám bước ra khỏi xe. Nhiều thiếu nữ quá si mê đã ném đầy hoa quả vào xe của chàng nên cứ mỗi lần trở về thì xe đầy những quả chín. Từ đó mà trong dân gian có câu nói “ném quả đầy xe”, được áp dụng cả trong văn chương để chỉ sự hâm mộ cái đẹp.
: S$ M9 x! p9 z@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |* T7 n9 ?1 c$ _9 S$ s(Do not Copy, pls!!)
2. Vệ Giới
@Copyright of Kitesvn.COM |# {5 r$ w9 h# c5 h. t. t2 z(Do not Copy, pls!!)
Vệ Giới hay còn có tên khác là Vệ Vương Giới, Thúc Bảo, được miêu tả trong Tấn thư bằng những từ như “minh châu”, “ngọc nhuận”. Từ thời thơ ấu, chàng đã có khí chất kỳ lạ, khi ngồi trên xe cho dê kéo đi trên đường Lạc Dương thì luôn dõi mắt nhìn xa, trông giống như một bức tượng được chạm từ bạch ngọc, người dân thường đổ xô ra xem và gọi chàng là “bích nhân” (người ngọc bích).
@Copyright of Kitesvn.COM |) O( E# I# r- \- I: V) n(Do not Copy, pls!!)
Trong một lần chàng di cư về thành Kiến Nghiệp, quan quân, nhân sĩ, dân thường trong vùng lâu nay đã nghe tiếng đồn về vẻ đẹp của Vệ Giới nên đổ xô ra đường chào đón, vây lấy chàng để ngắm nhìn hết lớp này đến lớp nọ, khiến xe của Vệ Giới không di chuyển được suốt mấy ngày. Vốn thể chất yếu đuối, chàng mệt đến ngất xỉu, ốm một trận thập tử nhất sinh rồi chết. Đây có lẽ là cái chết tức cười nhất trong các mỹ nam Trung Quốc, sau này trở thành điển cố “khán sát Vệ Giới”, nghĩa là “nhìn giết Vệ Giới” để nói về bi kịch bắt nguồn từ cái đẹp.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)7 I8 f2 y4 E4 Y- g1 E' h$ K" R
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)1 |0 P/ |4 W& m1 Y  h
3. Mộ Dung Xung
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)3 H% H* H, p2 }* E1 M) u
Mộ Dung Xung, tên chữ là Phượng Hoàng, người cũng như tên, xinh đẹp khiến người hâm mộ và có tính tình sôi nổi, dũng cảm, là con trai của hoàng đế nước Yến - Mộ Dung Tuyển; là đệ nhất mỹ nam của thời kì Ngũ Hồ Thập Lục Quốc lúc bấy giờ.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)1 ]/ a% r3 w* [- K! D/ o* Z: R2 y
Mặc dù thân là hoàng tử, nhưng trước khi kịp kế thừa ngôi vị thì Yến quốc đã bị nước Tần tiêu diệt, Mộ Dung Xung khi đó chỉ mới 12 tuổi đã cùng chị ruột là công chúa Thanh Hà trở thành chiến lợi phẩm của vua Tần - Phù Kiên, và bị đưa vào trong cung. Rủi thay, vua Tần Phù Kiên là một kẻ biến thái thích cả nam lẫn nữ, hắn đùa giỡn hai chị em Mộ Dung Xung trong tay như một món đồ chơi. Rốt cuộc cũng có một ngày, Phù Kiên cảm thấy cứ "cưng chiều" cùng lúc hai chị em như thế này sẽ mang lại tiếng xấu cho hắn, vì thế hắn đã thả Mộ Dung Xung ra.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)/ N5 r& j% l/ G" R
  Rời khỏi lao ngục, chỉ trong mấy năm, Mộ Dung Xung đã tập hợp kêu gọi được người trong tộc khởi nghĩa, Nam chinh Bắc chiến, thừa dịp loạn lạc mà lên, cho đến khi cưỡi ngựa quang minh chính đại vào kinh thành, Phù Kiên hi vọng chàng có thể niệm tình xưa mà tha cho hắn một con đường sống, nhưng Mộ Dung Xung cự tuyệt, thẳng tay tiêu diệt Tiền Tần, trở thành hoàng đế Yến quốc. Đáng tiếc ko bao lâu sau, trong một cuộc xung đột, chàng đã bị một tướng lĩnh cấp dưới giết chết
@Copyright of Kitesvn.COM |7 Q7 h: E  K/ V# F) u4 M; O! U3 A(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |2 a+ R  l) A2 r, ^(Do not Copy, pls!!)
4. Độc Cô Tín
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)3 |2 C$ R# n3 y
  Độc Cô Tín vốn có tên là Độc Cô Như Nguyện, tên Tiên Ti là Kỳ Di Đầu. Ông là quý tộc Tiên Ti, tướng lĩnh, khai quốc công thần, 1 trong “Bát Trụ Quốc” nhà Tây Ngụy; người trấn Vũ Xuyên, nguyên quán Vân Trung. Độc Cô Tín có 3 con gái được phong (hoặc truy phong) làm Hoàng hậu (hoặc Thái hậu) của 3 triều đại Bắc Chu, Tùy, Đường, nên được sử sách gọi là “tam đại ngoại thích” hay “tam triều quốc cữu”, một thời vinh quý không ai bì kịp, là trường hợp hiếm có trong lịch sử Trung Quốc.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)! r% P/ |4 Y) l) v( P6 d$ q7 z
@Copyright of Kitesvn.COM |, C% S- D  d! F* J(Do not Copy, pls!!)
5. Lan Lăng Vương
@Copyright of Kitesvn.COM |7 i5 M! j' D. @5 ]" \. F7 `(Do not Copy, pls!!)
Lan Lăng Vương - mỹ nam sau chiếc mặt nạ sắt, còn có tên là Cao Trường Cung, Cao Hiếu Quán, người đời Bắc Triều.Xuất thân trong một gia đình truyền thống quan võ, Lan Lăng vương rất kiêu dũng, thiện chiến, có ý chí chiến đấu mãnh liệt. Lan Lăng vương được gọi là tuyệt thế mỹ nam vì có gương mặt xinh xắn, dịu dàng, da trắng như con gái, một nét đẹp đầy nữ tính khác hẳn vẻ đẹp mạnh mẽ của các võ tướng. Vẻ đẹp yếu đuối này thực không hợp với chốn binh đao, dễ bị mang ra chế giễu, xem thường. Bởi thế, Lan Lăng vương khi ra trận luôn phải đeo chiếc mặt nạ dữ dằn bằng sắt.
@Copyright of Kitesvn.COM |# D. p! d2 I7 `! h. V" B(Do not Copy, pls!!)
  Dân gian thường truyền tụng một câu chuyện nổi tiếng về vẻ đẹp khác thường khiến chàng không cần đánh cũng thắng giặc như sau: Một lần đi cứu viện Lạc Dương, chàng cùng năm trăm kỵ sĩ, xông qua vòng vây của quân Chu, đột nhập vào thành Lạc Dương. Các binh lính trên thành không nhận ra là ai, cứ chần chừ vì hoài nghi đó là mưu kế của quân địch. Lan Lăng vương bèn cởi bỏ mặt nạ để cho binh lính nhìn thấy rõ diện mạo của mình. Binh lính trên thành lòng bỗng rúng động vì trông thấy dung mạo đẹp ngời sáng, hơn trăm cung thủ bước đến nghênh đón. Thế là quân Chu nhanh chóng bị đuổi chạy.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!), y  Q& c( S, w2 d
Về sau, Lan Lăng vương bị hoàng đế Cao Vỹ giết chết vì hiểu lầm chàng có ý đồ làm phản, lúc ấy chàng khoảng ba mươi tuổi. Chàng mất đi để lại Trịnh vương phi góa bụa, sớm hôm sống trong đau khổ cùng cực. Nàng bèn quy y nơi cửa Phật và sống hết đời tại đấy.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)" P# V& v, s9 u. f. t6 x7 H
& K2 Q1 m* O- T. a1 K4 [@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
6. Kê Khang
6 T0 K5 w; l% r8 \$ M@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  Kê Khang (233-262): tên Thúc Dạ, người đời Tấn, ở đất Trất (nay thuộc huyện Túc, tỉnh An Huy). Dòng họ Hề, lánh nạn đến Kê Sơn, do đó tự đặt hiệu là Kê Khang. Ông là một trong "Trúc Lâm thất hiền". Sau bị Tư Mã Chiêu giết. Khi chuẩn bị hành hình ông vẫn ung dung gảy khúc Quảng Lăng tán. Ðàn xong nói: "Có kẻ xin học bài này, ta không dạy, thế là từ đây không ai còn đàn bài Quảng Lăng này nữa". Truyện Kiều có câu: "Kê Khang này khúc Quảng Lăng, Một rằng Lưu thủy hai rằng Hành Vân".
@Copyright of Kitesvn.COM |% b2 O) c, }0 K, `+ Z(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)7 `+ y4 ?4 j3 W
7. Vương Hi Chi
@Copyright of Kitesvn.COM |0 |/ S: E9 a6 y+ o6 x3 I(Do not Copy, pls!!)
  Vương Hi Chi tự Dật Thiếu, hiệu Đạm Trai, là nhà thư pháp nổi tiếng thời Đông Tấn trong lịch sử Trung Quốc. Ông được nhìn nhận không chỉ là danh nhân thời Đông Tấn mà trong cả lịch sử Trung Quốc. Vương Hi Chi người Lang Nha, cùng quê với Gia Cát Lượng. Sau di cư tới Sơn Âm.
@Copyright of Kitesvn.COM |* a! E8 L& c8 C(Do not Copy, pls!!)
  Vương Hi Chi sinh ra trong gia đình có truyền thống thư pháp. Cha ông là Vương Khoáng, bác ông là Vương Đạo, Vương Dực đều làm quan cao trong triều đình và giỏi thư pháp.
@Copyright of Kitesvn.COM |: c( K4 x: U; |+ s1 m/ s' M(Do not Copy, pls!!)
Vương Hi Chi sinh ra cuối thời Tây Tấn. Ông lớn lên thời loạn Ngũ Hồ thập lục quốc, gia đình chuyển xuống Giang Nam và làm quan nhà Đông Tấn.
@Copyright of Kitesvn.COM |# j5 {, d& n% ?/ U, o( J(Do not Copy, pls!!)
  Năm 323, bác họ Vương Hi Chi là Vương Đôn nổi loạn chống triều đình nên gia đình ông bị liên lụy và bị bắt giam. Sau này loạn Vương Đôn chấm dứt, gia đình ông được tha tội nhưng vụ việc tác động lớn đến tâm lý ông khiến ông không tha thiết với quan trường.
@Copyright of Kitesvn.COM |3 r% p. S+ i0 C0 F1 {0 c% B(Do not Copy, pls!!)
Năm 326, Vương Hi Chi bắt đầu làm quan, trải qua các chức vụ: Mật thư lang, Tham quân, Trưởng sử, Thứ sử Giang châu, Ninh viễn tướng quân, Hộ quân tướng quân, Hộ quân tướng quân, Hữu quân tướng quân (vì vậy ông còn được gọi là Vương Hữu quân), Nội sử Cối Kê. Do không nhiều chí tiến thủ để thăng tiến, ông từng được tiến cử làm chức Thị trung - một chức vụ gần vua - nhưng Vương Hi Chi đã từ chối. Vì không thích ganh đua trên quan trường, sau khi làm Thứ sử Giang Châu 1 năm, ông xin từ chức để chuyên tâm nghiên cứu thư pháp.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)- p1 v9 G3 A, F) b7 e* j, P
  Trên lĩnh vực chính trị và quân sự thời loạn, Vương Hi Chi không có đóng góp lớn nhưng ông được người đời và hậu thế biết tới là một nhà thư pháp nổi danh bậc nhất Trung Quốc và được mệnh danh là Thư thánh.
1 r  b5 M/ q/ S; q$ [7 `1 U@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Vương Hi Chi mất năm 361 thời Tấn Mục Đế, thọ 59 tuổi. Ông được triều đình truy tặng là Kim tử quang lộc đại phu, nhưng con cháu ông làm theo di chúc của ông đã kiên quyết từ chối, không nhận.
@Copyright of Kitesvn.COM |( F. T, i! l. a6 d7 W* b0 W* G(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)# @/ k+ s8 B" z# O$ b) }4 G  l
(Tài liệu tổng hợp trên mạng)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)' {7 O- }: p" U( n2 X! K

@Copyright of Kitesvn.COM |* c1 b) |+ Z8 L* ]" r3 w" P(Do not Copy, pls!!)
       
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!). k" x% o! }& Z# e

Bình luận

Nếu như là lịch sử đã ghi lại cô công chúa này hoang dâm vô độ vậy SN làm sao thay đổi được lịch sử. Tò mò quá nha.  Đăng lúc 1-12-2012 06:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-12-2012 20:33:51 | Xem tất
Truyện hay quá, dạo này mình rất thích truyện cổ trang.
@Copyright of Kitesvn.COM |- O6 Z- o& [& ?0 z( W" r(Do not Copy, pls!!)
Ủng hộ bạn nha.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)' V: t6 ~8 i8 O+ z7 S; H% X
Msf tr này bao chương vậy?{:309:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-12-2012 21:35:00 | Xem tất
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

@Copyright of Kitesvn.COM |& w& i$ f. |/ t6 ?' e# d(Do not Copy, pls!!)
Cảm ơn bạn động viên. Truyện hình như hơn 200 chương, hu hu...,
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)  H8 z, b1 U3 r2 q: h$ L
Nhưng mà chương cũng ngắn thôi, mình sẽ cố gắng up đều.
@Copyright of Kitesvn.COM |. o5 J. ?' k4 ?  c4 ~(Do not Copy, pls!!)
Lao vào truyện cổ trang thế này run lắm, nhưng mà đã trót thích rồi thì k biết làm sao!

Bình luận

Có chap mới ròai, vui quá. Tung hoa cho nàng Milady. Truyện sắp hoàn rồi, cố lên nàng Mi ơi. Không biết cái kết giữa anh Dung và chị Sở thế nào nữa hóng qua đi mất thôi.   Đăng lúc 31-10-2013 11:38 PM
Cảm ơn bạn, đây là cái lợi của truyện trên mạng mà! có thể xin ý kiến mọi người và chinh sửa bất kỳ lúc nào :)  Đăng lúc 11-1-2013 11:15 PM
cố lên nàng ta ửng hộ nàng nha có sai thì mn cùng sửa k0 phải lo đâu nàng nha  Đăng lúc 31-12-2012 02:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Tet Bottom Trở lại danh sách