Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 227039|Trả lời: 435
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Nàng Dâu Trọng Sinh | Nhạc Tiểu Nữu ( Đã cập nhật ebook ở bài 418# nhé)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 11-4-2013 22:30:58 | Xem tất |Chế độ đọc

+ K- b/ Z  x6 `3 o" h# n@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)- G% Q3 a# Q  _4 E
@Copyright of Kitesvn.COM |0 w; F2 |; n( A$ Y1 I) q( Z(Do not Copy, pls!!)
Tên tác phẩm: Nàng dâu trọng sinh
" O- C% a. q! ]1 f@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)6 q( b4 d7 P) R" C) M* q$ C
Tên gốc : Trọng sinh tiểu tức phụ
@Copyright of Kitesvn.COM |1 s5 D, _( Y/ [$ e9 v8 o+ l$ b(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |. H1 Y, W" d1 j$ |8 r2 e' r- Q(Do not Copy, pls!!)
Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
. M$ g# Z5 B" |  K3 E0 y3 _9 x@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)4 e% y3 ?$ i6 V* M) S$ `1 k% g. r
Converter: Kirio_2709 TTV
9 b% T* S# ~' X! C  @% c1 A@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)2 k$ \% k$ T* N4 {
Editor: vyvy245, khang_lt1203, Mộc, maixoe123, ~M~
  W: _; ~$ Z% f. |@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
$ z0 w- c! r/ j" f% ~5 j: Z- l1 w@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chỉnh lỗi: rosy_rosy
@Copyright of Kitesvn.COM |4 d3 L' m, C) K(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)( {2 q; F% ]# w$ s& O
Tình trạng tiểu thuyết: Đã hoàn thành
@Copyright of Kitesvn.COM |4 O1 X) w) [% ]0 n( Y$ Y(Do not Copy, pls!!)
, h* q" b1 P" r@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Poster: minjay1608
@Copyright of Kitesvn.COM |) G. r$ i+ `( ]7 ]4 e(Do not Copy, pls!!)

@Copyright of Kitesvn.COM |/ J" r/ J# m5 G; T- M$ ^3 C(Do not Copy, pls!!)
8 H# F- C/ @8 H) _3 }: e$ G@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Văn Án
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)/ i/ n: d# [9 p# o# d, i4 I8 O
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)4 y- ^8 F' W. c& p) ~
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)% q: h; ~* u& B) V9 u3 c3 a
(Mình đăng kí tốc độ edit 1 chương/ tuần hoặc hơn, lúc rảnh rỗi mình sẽ post nhiều hơn, mình đăng kí như thế chỉ vì lo sợ áp lực nếu không có bài để post do bận quá mà thôi.)

Rate

Số người tham gia 10Sức gió +55 Thu lại Lý do
MinhHạ + 5 Cảm ơn bạn
elisapham + 5 Ủng hộ 1 cái!
rosy_rosy + 5 Cảm ơn bạn:)
minjay1608 + 5 Cố lên nhé! ^^
sarahlee_95 + 5 ^^
lana_kwon + 5 truyện rất hay ^^
siwang + 5 Ủng hộ 1 cái!
ngothuyan + 5 Thanks bạn nhiều :X
hoaquynh + 5 Cảm ơn bạn
minzthu + 10 Mình thích truyện này :x

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-4-2013 22:38:40 | Xem tất
Mục Lục

@Copyright of Kitesvn.COM |) E$ I" Z- ?1 V& y2 M- G8 T(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)! [3 o  S. z/ e0 F7 u% y
( |& x1 O, \" {+ I@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)8 V3 n+ D* t. y  y8 J- ?* z3 x- m
& o  {: _6 R- \2 `4 |+ N5 ?@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10
@Copyright of Kitesvn.COM |; i; \4 P2 Q# `8 g! K4 I5 X/ l(Do not Copy, pls!!)
) Z" ~/ P. f7 c@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15
5 v/ ^+ @9 e1 D/ d2 A0 j/ {@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |+ T8 o; {7 V: S(Do not Copy, pls!!)
Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)" u) T$ _1 o- M1 |- ^
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)/ W! y' w# z8 q$ C/ E; H
Chương 21| Chương 22| Chương 23| Chương 24| Chương 25
@Copyright of Kitesvn.COM |) X% V4 M" a7 u$ [  n% h  D/ }(Do not Copy, pls!!)
7 W/ {# |! ^$ s1 Y@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 26 | Chương 27 | Chương 28 | Chương 29 | Chương 30
' ^* w# J3 i% T) T4 `@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |4 I/ ^  Y3 t% M' r" Q(Do not Copy, pls!!)
Chương 31 | Chương 32 | Chương 33 | Chương 34 | Chương 35 |
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)% d7 ?# O& f% ]( v* h: X4 I+ G7 `
) W  _; q% R: k( W2 k@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 36 | Chương 37 1 2| Chương 38 | Chương 39 + 40 | Chương 41
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)5 A  K: f; R. \# |2 o4 z
@Copyright of Kitesvn.COM |8 f* z- G1 D" l: U$ s  H(Do not Copy, pls!!)
Chương 42 | Chương 43 | Chương 44 | Chương 45 | Chương 46
! b7 S* ?) T# B5 h5 x" b% l@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)6 h, [4 p" a. I
Chương 47 | Chương 48 | Chương 49 | Chương 50 | Chương 51
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)+ h# E7 d9 @' U. [1 V
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)6 }8 I4 M8 f2 j$ r, v
Chương 52 | Chương 53 | Chương 54 | Chương 55| Chương 56
& r  F2 e( u: W1 d@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)5 P, A2 e4 x# i5 p4 \/ ^
Chương 57 | Chương 58 | Chương 59 | Chương 60 | Chương 61
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!). h+ O& `6 d5 h5 L* ^
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)& E- C8 R5 L; V0 L1 R
Chương 62 | Chương 63 | Chương 64 | Chương 65 | Chương 66
* w1 |8 R/ _! J1 @2 G@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |( D, Y" c* r( m0 O5 i+ W" M(Do not Copy, pls!!)
Chương 67 | Chương 68 | Chương 69 | Chương 70 | Chương 71
@Copyright of Kitesvn.COM |$ g. F+ F6 j; d3 W) ~- p9 H(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |3 B& \5 h4 v7 j. F* \( G(Do not Copy, pls!!)
Chương 72 | Chương 73 | Chương 74 | Chương 75 | Chương 76
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)# d+ [; G1 i$ M$ V& k9 L" J
@Copyright of Kitesvn.COM |! X" D- l2 c; y( R* i(Do not Copy, pls!!)
Ngoại Truyện 1 | Ngoại Truyện 2 | Ngoại Truyện 3 | Ngoại Truyện 4
@Copyright of Kitesvn.COM |6 f/ @& m: G& _# a3 j  v% i(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |/ u: K! d" d4 x, @% _; H(Do not Copy, pls!!)

$ o9 G5 X, ]! M1 z* E- o4 [5 R0 f@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
& o& V; ~) L" H/ ^9 b( t! G5 V@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Ebook
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!): Q/ G' ^- T9 K' U

Bình luận

mình đọc truyện này rồi, rất hay, cám ơn bạn làm ebook, để đọc lại cũng hay lắm  Đăng lúc 11-7-2014 04:55 PM
mình đọc truyện này rồi, rất hay, cám ơn bạn làm ebook, để đọc lại cũng hay lắm  Đăng lúc 11-7-2014 04:55 PM
Ôi, hoàn rồi.  Đăng lúc 31-5-2014 08:15 PM
ủng hộ bạn nha!  Đăng lúc 10-9-2013 01:54 PM
Chắc chắn HE, những truyện trọng sinh kiểu này thường HE mà, nếu không HE thì cho người ta trọng sinh làm gì chứ  Đăng lúc 2-7-2013 08:22 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-4-2013 23:37:30 | Xem tất
Tem :x
4 _! X- }( P3 D0 B- ^/ y@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
sáng nay vào đọc chương 1 của bạn edit xong, thấy hay quá vậy là mình phi ngay đi tìm convert để lướt qua trước :))
7 R' Q9 s4 B( W* }; Y$ V& j@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
chúc hố của bạn sớm ngày lấp và đông khách nhé :*
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-4-2013 23:41:10 | Xem tất
Chương 1. Sự thật
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)2 S* v6 h" K( {3 V- q! o1 O7 p
@Copyright of Kitesvn.COM |- I) l4 X9 a# e(Do not Copy, pls!!)
Nếu thời gian có thể quay trở lại....
@Copyright of Kitesvn.COM |/ v4 r; `$ z, q0 I. ^(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |3 e5 N$ e; Z+ A: d9 `(Do not Copy, pls!!)
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

Bình luận

Pim
bạn nhớ update số chương ở tiêu đề cho mọi người dễ theo dõi nhé, cảm ơn bạn đã đóng góp cho box.  Đăng lúc 11-4-2013 11:48 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +10 Thu lại Lý do
minzthu + 10 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-4-2013 23:51:05 | Xem tất
Bạn vyvy ơi, tui cực kì sung sướng khi thấy mục này > <
@Copyright of Kitesvn.COM |  K+ N0 [6 a; V7 ](Do not Copy, pls!!)
Truyện này là truyện trọng sinh đầu tiên tui đọc, hồi đó đọc mê mẩn lun, nhưng mà đang đọc dở thì chị em mister khóa mất tiêu, bùn nguyên tháng T.T
. J; c# E1 H5 Q. [- _@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Bạn vyvy cố gắng edit nha, tui sẽ đón đọc từng chương : )
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-4-2013 00:04:52 | Xem tất
Chương 2. Trọng sinh
@Copyright of Kitesvn.COM |; k5 \) ^. o6 |3 u(Do not Copy, pls!!)

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)0 a4 N5 g  P- o# n4 J" S
Cô quá đỗi hạnh phúc vì đã được trở lại....
. l/ l' U- P* t9 R  k$ ~7 U@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |' m4 u8 f/ Y+ X(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |# U& M: F& w, X& X4 m(Do not Copy, pls!!)
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

         
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-4-2013 00:26:27 | Xem tất
hay hay, mặc dù mình chả biết trọng sinh là gì, nhưng đọc văn án thấy hay, đọc tới chương 1 càng hay hơn nữa, truyện hấp dẫn lắm {:412:}
@Copyright of Kitesvn.COM |, D+ N7 `) e3 T* I% e(Do not Copy, pls!!)
mà ko biết bạn có phạm phải lỗi gì khi post bài ko, cơ mà mong bạn cố gắng khắc phục nha
1 M$ Z' M* L$ _3 Q$ x+ Z$ c- A  _@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
cảm ơn bạn đã edit truyện nhiều nhiều {:444:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-4-2013 00:37:00 | Xem tất
Chương 3. Lại mặt
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)/ _# A0 J3 M# Z: i
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!), _# F$ F8 k3 z0 q
Bắt đầu từ chuyện nhỏ nhặt nhất....
' D: d. H: {& G5 }3 c( p( f@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)/ F# _7 P$ [/ h: y: c. x
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-4-2013 00:39:44 | Xem tất
Hố ms đêm khuya
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)% o+ S/ v7 l1 a, b+ {2 P& g3 g
@Copyright of Kitesvn.COM |8 Z& Y; ~4 a( p  r$ i8 d(Do not Copy, pls!!)
E chưa nghe đến trọng sinh bh và cx chẳng bít nó là thể loại j{:152:} nhg đọc văn án xong thì e kết luôn bộ này
$ ~$ [" t% B- S% B8 [9 `7 K% M@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)1 a2 }4 q0 b/ ^
E thjk kiểu quay trở về quá khứ để làm lại từ đầu
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)  ~# W$ e& _, M% i- c
2 k/ c( f3 u( y; L5 B@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Rất rất hay nha!!!
' p3 ~: b9 ]5 i2 B" O9 Y@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)1 ^8 p. ?3 v2 c- r" z, C
Chúc ss thành công
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-4-2013 00:42:29 | Xem tất
Chương 4. Hoa Hoa
@Copyright of Kitesvn.COM |2 O" Y5 n( C/ e+ z, N(Do not Copy, pls!!)

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)( m6 @( w( m. K( n  y* Y- D2 `8 E
$ c" P% n9 z2 L& o9 _8 Y$ E$ j@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Khi trở lại cô thấy cái gì đáng ghét trước kia cũng trở nên đáng yêu...
@Copyright of Kitesvn.COM |0 V" v7 X8 j9 [3 l$ {- N+ Q- J. Z(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)9 P5 U! }3 R' t: f9 W
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)& ~, Y3 |( V, r/ f, j
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách