Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 3803028|Trả lời: 2202
Thu gọn cột thông tin

[Hiện đại] Nếu Không Là Tình Yêu | Diệp Lạc Vô Tâm (Hoàn- Đã xuất bản)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 19-11-2012 00:00:13 | Xem tất |Chế độ đọc

@Copyright of Kitesvn.COM |1 O; K# I: O3 g3 {5 t+ l9 Q(Do not Copy, pls!!)
Tên tác phẩm: Nếu Không Là Tình Yêu (Tên cũ:Hôn nhân không tình yêu- Vô ái ngôn hôn)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)% y1 x2 x, g4 z8 {2 ]9 |: J
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
0 F. k0 h  ?+ a% m( M$ P@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Thể loại: Hiện đại, hào môn, thanh mai trúc mã, cưới trước yêu sau
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)8 `/ I9 O4 s9 V( a* G
Tình trạng sáng tác: Hoàn
@Copyright of Kitesvn.COM |) @' I5 T6 M# b3 e3 r(Do not Copy, pls!!)
Người dịch: greenrosetq
@Copyright of Kitesvn.COM |2 V- E' ]4 D" K4 d$ q: j(Do not Copy, pls!!)
Poster: Shinmoney

7 H$ `1 z4 u9 p@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |0 ?3 W7 \" @7 i(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |2 S; \2 u. h9 G  x(Do not Copy, pls!!)
) p& Y: r7 r- O2 Y@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |! h4 S4 s' S$ o0 K0 i) {(Do not Copy, pls!!)
Văn án:

- p( U3 P+ T7 B8 n/ c& C* A@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
# J) T- b, ?/ p' O2 {9 J@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)0 c# ~3 ?2 g. L( J6 f$ T+ w" N
@Copyright of Kitesvn.COM |+ w) Y8 l# }  m( e, K(Do not Copy, pls!!)
: n" I7 ~. C, J, V@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
; g. p( k5 \4 I" m* e@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)& J' Z" j+ Z. L; ^) Y
; {/ E- |: H3 `1 J* u' e$ ]@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
LƯU Ý :

@Copyright of Kitesvn.COM |# o/ Z( f$ N% Q8 F# {/ F6 @! R(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)) T/ U4 B1 x1 J" U6 W
Truyện dịch với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận, xin vui lòng đừng dùng bản dịch với bất cứ mục đích thương mại nào.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)8 `0 e6 {. m" a1 B' r9 t: y3 W! E
Truyện đăng độc quyền tại Kites, không copy sang các trang web và blog khác
.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!). i. i$ I, W$ T

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!): I! m  _/ ^8 y# D

Rate

Số người tham gia 25Sức gió +135 Thu lại Lý do
minjay1608 + 5 Cảm ơn chị ^^
tumbler + 5 Em đã nhảy :xxxxxxx
hai2an + 10 Ủng hộ 1 cái!
Pan + 5 Diệp Lạc Vô Tâm :X
Trio.team + 5 Cảm ơn chị ^^
sis_wanabe + 5 tuyệt nhất là câu: tự chịu trách .
chang_icy + 5 :x
bmwx1ilu + 5 Bài viết hữu ích
mikochan + 5 mãi hóng NHNA ko biết tới hố này ^.
[Y]ang + 5 truyện của Tâm Tâm :x
chansun + 5 Bài viết hữu ích
SG-4ever + 5 Bài viết hữu ích
rosy_rosy + 5 Tks ss!
tokpokki + 5 cảm ơn ss ^^
shinemy1987 + 5 Thanks ss :X
msh2 + 5 hàng hot :x
Spica + 5 Cảm ơn chị GR :*:*
einna + 5 AAAAAAAA Tâm Tâm :xxxx
StefanieVu + 5 ahhhhhhhhh, tuyệt quá
violetrose + 5 Ôi, nghe "hố lửa" mà lại của T

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-11-2012 00:00:34 | Xem tất

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)4 i0 i  W7 J2 U* m- r" ?4 c- q
Made by nyan_neko

@Copyright of Kitesvn.COM |( I+ M/ _' L. `4 ?* Y(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)# c6 ~9 D+ @) G; [8 G* [9 z
6 [8 Q0 c* V- \9 _4 P- L@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |; S* i0 F; g0 a# L+ h(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |$ ~5 T6 ]* t  y* i9 k; T(Do not Copy, pls!!)

@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)8 R' u9 v9 g% W
Made by [T]uenhi

@Copyright of Kitesvn.COM |% @# M" p7 z7 Y) E, I/ O(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)$ U% [* _* T7 {3 B4 ?/ q& ^
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)( A" Q; m! T" s1 ]+ X
@Copyright of Kitesvn.COM |4 k: m" O* n' U(Do not Copy, pls!!)
1 A' W& y  `5 r) k- U. K$ M% A@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |2 R2 p( x  u7 y) a) l# ^9 P(Do not Copy, pls!!)
HƯỚNG DẪN ĐỌC TRUYỆN TIỆN LỢI:

/ U: a$ U( o$ o6 }  T@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |7 P( r: c+ g7 F(Do not Copy, pls!!)
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

$ y2 G) J+ {5 @6 l: {6 i# \; {@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |  i& m3 l/ [$ M0 W; u(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |5 I; I/ o: m# e(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)# V( C- m1 E( p3 p" X
, U$ G  ^  k3 I3 e@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
MỤC LỤC

@Copyright of Kitesvn.COM |- K5 u/ n: U+ Y9 a1 g(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |5 d  ^, J. L' c! G$ {) s7 y# Z(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |% Q! K. R* Q# M(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)! i8 Z0 z3 ~+ G% u$ R9 B1 K8 z
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!), O0 B3 q2 i# i# l7 z" g9 {6 _
Chương 1+ 2 (Bổ sung) Chương 3+ 4   Chương 5   Chương 6 Chương 7
/ B7 s" n9 `& o2 b# ?) I4 x( ^0 d@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
9 p+ Q7 x. Z; v; L* y. D. M@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |" u) y6 }# X7 O(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |  @, h/ V- ~9 t% a3 ]5 z- l9 E, Q5 C! E(Do not Copy, pls!!)
Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12   
! g& _2 r6 {7 _' l@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |9 ]- R+ a& E: q(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |! h, _6 @  D  [2 n3 i7 I, D(Do not Copy, pls!!)
) w8 d: R9 J: m% e9 _+ q7 y( Z@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 13+14   Chương 15 Chương 16   Chương 17 Chương 18
@Copyright of Kitesvn.COM |* E0 R6 P3 q; x; ^) @) k9 `(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)1 s+ m# W! `. ?* w& X, N/ ^8 u
6 c) N* [( v1 a3 u5 E$ D$ m+ m8 e@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)/ |, k6 j4 R5 @2 ?9 g
Chương 20: Ngoại truyện Đêm bình an   Chương 19   Chương 21 Chương 22
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)- ]9 I6 A3 E6 [% v
' {5 S2 b7 Z$ y& w( p@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
% p4 P6 r! _% {6 ?( g  A( R% \@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 23 Chương 24 Chương 25 Ngoại truyện 2   Chương 26
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)( N9 z& v( i! {3 c7 C  C$ X% v
@Copyright of Kitesvn.COM |7 r3 x0 i  p. p7 S) o6 ^, M- g3 g(Do not Copy, pls!!)
1 y. P5 `2 g4 N4 ^! d9 M' L# k$ \" L@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
" k9 i' t) |) a& R- s! D@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 27   Ngoại truyện 3: Action 1 Ngoại truyện 3: Action 2
# [+ R. z* `0 H$ G: V@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)7 p# H- C# [# b) y0 C
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)7 M  t2 S4 V  e; Z
@Copyright of Kitesvn.COM |6 L7 d+ q- H& T' d(Do not Copy, pls!!)
Chương 28   Chương 29 Chương 31 Chương 32   Chương 33
2 s4 g! ]" l1 J2 V+ L0 h! g& b; x@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |; ^, F8 U, H1 ]$ ^(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)( ?6 _! x* h$ h6 d  b( _% Q4 y/ l- x
@Copyright of Kitesvn.COM |$ j3 p/ F2 m  B' c6 W(Do not Copy, pls!!)
Chương 34   Chương 35 Chương 36 Chương 37
@Copyright of Kitesvn.COM |  M' Y& M9 i1 F7 [; x6 H4 V(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)" s- F. K4 d$ T. @5 A
/ J& f) G- p3 n. A, b8 o@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
; z  m; R: b, g3 i@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 38   Chương 39 Chương 41 Chương 42 Chương 43
@Copyright of Kitesvn.COM |& |1 O6 J" r# J) h( s0 o(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!), w  U" w% g! D8 f
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)5 @( E9 F1 T) v
@Copyright of Kitesvn.COM |* r9 I" R" n% N4 I(Do not Copy, pls!!)
Chương 44   Chương 51: Ngoại truyện về Cảnh Mạc Vũ Chương 45 Chương 46   
( k( f" H& R/ h( G% X( y9 @) a; g@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |/ V! Q. i3 Y$ H! o3 Y5 z(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |" g- G) |$ `* _- i0 R(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |* z% M" f5 k, ^( Z0 ^! L2 Y(Do not Copy, pls!!)
Chương 47 Chương 48 Chương 49 + 50   Chương 52   Chương 53
3 ^9 E" l- q7 H  \2 {% ^@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
* Y! e5 N0 d, ^@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
+ N! r/ I+ z; S3 P@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |. t( \# a7 x! z" b, m7 k(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)+ `3 `% a) x5 G4 x. a7 ^1 W9 Q8 n
Chương 54 Chương 55   Chương 56   Chương 57 Chương 58
@Copyright of Kitesvn.COM |8 U8 }4 R7 }" T4 P4 f8 r" K(Do not Copy, pls!!)

@Copyright of Kitesvn.COM |7 y7 Q# C8 r# d) {, g! w0 {, x6 ?(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)# x: B! {6 _3 W$ g7 N
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)& _. v& m2 W% F, ~1 F
0 B2 E5 g/ u/ N. ~0 Y@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Chương 60: Ngoại truyện về CMV Chương 59 Chương 61 Chương 62
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)5 E7 J! G2 B/ p& u, Y! T* M# l6 e
! }7 G- L% I4 f8 v@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |- P. K; A* V+ i(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |. E8 W$ |# @6 L- r: k% t& ~. N4 L(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |" _2 ~; x2 E+ L1 o  A) l5 P(Do not Copy, pls!!)
Chương 63   Chương 64 + 65   Ngoại truyện 100 câu hỏi phần 1+2
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)$ Q% k' s. p9 ^
2 r' T9 N. l, h  E1 {: T- A# P@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
) _5 T' z! f% @4 [) W) E; L1 V@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |9 q' y* W6 g: ](Do not Copy, pls!!)
Ngoại truyện 100 câu hỏi phần 3
- |7 {+ Y/ |1 e' T8 r! S@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)' W# X, k+ V4 @$ w2 D: Z
@Copyright of Kitesvn.COM |' b/ C) ?" y! u( Q3 W- |(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)1 V) U' H' p3 a; U* ?' Z7 e& V
/ S" G' l; T9 {6 s@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |- M2 _2 }: _* B# L" t9 n(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |. X" X5 S4 n3 O7 W3 T7 n# p( h(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)1 Q4 X9 E5 T1 {9 M0 [! \

Bình luận

bạn ơi, sx chuyện r sao vẫn k mở khóa vậy ??  Đăng lúc 19-3-2014 10:46 AM
Cho mình hỏi truyện này có ebook ko vậy?  Đăng lúc 16-8-2013 08:06 PM
truyện tạm thời bị khóa do sắp xuất bản mấy bồ ah! m cũng ko đọc đc nè, đành phải chờ vậy!!!!  Đăng lúc 2-8-2013 09:39 AM
bao giờ mới đọc tiếp được đây ad, mình đọc đến 47 thì dừng là sao vậy TT  Đăng lúc 22-7-2013 07:20 PM
Sao mấy chương cuối đọc k được ad ơi TT_TT  Đăng lúc 19-7-2013 09:42 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-11-2012 00:02:24 | Xem tất
Em phải xé tem .
- p' A4 }, v( Y2 v/ q" o, v@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
/ j. F5 r/ y# A0 d4 _@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Giữ chỗ chờ editttttt khi có chap mới, dẫu đã biết Tâm Tâm có hố mới, nhưng ko ngờ lại nhanh được đọc đến thế này. Cảm ơn ss Gr nhiều nhiều lắm.
@Copyright of Kitesvn.COM |  {+ D+ p' s4 T+ ](Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)# v8 U) ~  Q) [( a7 c1 \
Ko biết lần này nam chính của Tâm Tâm sẽ ' tồi tệ ' đến thế nào .                                                

Bình luận

uầy, Gangnam sì tai hay sao đó chứ  Đăng lúc 14-1-2013 08:50 PM
avatar siêu điêu, gấu naked múa cột =)))  Đăng lúc 19-11-2012 12:24 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-11-2012 00:02:41 | Xem tất
Tiếp tục công cuộc nhảy hố chị GR đào, cứ hố nào chị đào em cũng thò chân vào đặt gạch trước rồi tính sau :X
  x% m- K0 [+ J/ ^% [@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)  c  W; n" a1 q2 \
Em ít đọc thể loại cưới trước yêu sau (mà hầu như là chưa đọc ^^)
/ t) i& P$ ?6 G1 A" \  `2 L@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |3 ~; v/ q6 Y! h3 T+ G. g% P- ~(Do not Copy, pls!!)
Đọc lời tác giả hình như em thấy mùi ngược hở chị ơi??? Hố lửa là lửa kiểu nào đây ạ? Là Hot như lửa hay là đau khổ, quằn quại khi rớt vào lửa nhỉ?
@Copyright of Kitesvn.COM |1 P; w' d9 j# `# A% D(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)7 j2 C( O( F  \6 X9 ]$ ^, r5 y
Tóm lại là em cũng thích một số tác phẩm của Tâm Tâm nên nhảy vào hóng luôn.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)3 i4 I# D7 [! e8 H( ?6 ^
5 [, \( l4 w) g8 i6 L( @  X( M/ z@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
P/S: Dạo này chị toàn dịch truyện chưa sáng tác hoàn, làm em nhảy vào rồi cứ ngóng trông còn hơn cả ngóng chồng nữa :D

Bình luận

truyện GR dịch mình rất thích vừa thể hiện gần hết hồn truyện mà còn thể hiện cá tính của mình.  Đăng lúc 12-3-2013 09:31 AM
truyện GR dịch mình rất thích vừa thể hiện gần hết hồn truyện mà còn thể hiện cá tính của mình.  Đăng lúc 12-3-2013 09:29 AM
>:D< lâu ko thấy cmt của Ong. Mấy câu hỏi của cô paste sang cho Tâm Tâm ấy, chị GR chưa trả lời đc đâu :D  Đăng lúc 19-11-2012 05:33 PM
chị Ong nhanh chân quớ :))  Đăng lúc 19-11-2012 12:58 PM
lại đạp ngta ;))  Đăng lúc 19-11-2012 12:19 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-11-2012 00:03:58 | Xem tất
ôi trời, em vừa thấy ss bảo liệu có nên dịch truyện này ko mà giờ đã thấy hố mở rồi
0 g* b0 P2 e  y# L1 Z( M@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!); ]: B: t6 K) I/ L& u
độ này nhiều truyện hay quá, mắt lại tăng độ rồi cơ mà truyện của Tâm Tâm thì ko thể bỏ qua được. ss cứ từ từ truyện này vs "nửa hoan nửa ái", cho bọn e đỡ mốc mép khi phải đợi tác giả
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)/ E; C+ q5 ~/ u) [  Q
' r" }4 z  V  h$ @/ {; R3 ^! F@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
mà cái "hố lửa" Tâm Tâm nói ý, càng thế e đây càng thích

Bình luận

"lửa" của Tâm Tâm chất lượng lắm =))  Đăng lúc 19-11-2012 12:09 AM
Tôi sợ "lửa" lắm cô ạ ^^  Đăng lúc 19-11-2012 12:06 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-11-2012 00:04:22 | Xem tất
Hôm nay là ngày lành tháng tốt hay sao mà nhiều hố mới quá {:420:}
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)2 }5 T& D% C' E5 w  e) b, v
, }- B' O2 s$ A# F% c# r* c@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Cám ơn ss đã đào hố mới ạ {:444:}
9 B3 h4 J) \7 j1 W* H5 p) V. F( Q@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |# k) e  ~) Z* w; I(Do not Copy, pls!!)
Tình hình là Tâm Tâm thì em đọc hết rồi, ấn tượng với An Dĩ Phong nhất :"> thật ra thấy nhiều bạn yêu thích thấy Dương nhưng với em thì lại hem thích thầy bằng An Dĩ Phong
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)! Y6 |+ c6 d4 U; p& A, r+ b
@Copyright of Kitesvn.COM |% D( I( v( C& _/ `  ^(Do not Copy, pls!!)
Truyện nào của Tâm Tâm cũng có soái ca hàng đỉnh + nhiều hot scene nên dù ko có time thì e cũng phải lê lết thêm một hố nữa vậy {:437:}
( E  x' F$ S5 z7 j  |: N5 z) J! M5 Y@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |: r, o( Q) |8 T5 H(Do not Copy, pls!!)
Cám ơn ss nhé :X
@Copyright of Kitesvn.COM |8 p& f/ e7 \0 |" i& Q* F3 L(Do not Copy, pls!!)
9 ^; k2 c. h1 Z; n5 X6 r, n+ ^@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
4 c1 j3 ^' T0 B6 n@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |9 u2 I8 o6 C: @% \7 w3 w(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!). d! t8 e( B8 ]. n& l3 b% U
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-11-2012 00:04:32 | Xem tất
Ô em mới thấy tin trong nhà 888, trở ra thấy thread này liền, chị Green nhanh ghê.
/ i; U' M  {3 I@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |$ ?5 r3 H3 ~+ c(Do not Copy, pls!!)
Cái poster truyện đẹp quá. Đọc văn án xem chừng chắc là ngược rồi. Nhưng với em thì độ ngược truyện của Tâm Tâm vẫn còn nhẹ hehe ^^
@Copyright of Kitesvn.COM |# Z: M+ O& e  U4 Z% l(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)0 Y: f5 e* c# n: J; D% w/ r5 r, X
Ko biết viết được bao nhiêu chương rồi nhỉ, mong quá.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)+ [/ X* O9 F+ h, R2 j
+ y; u5 _3 z, J. K$ k@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Nam chính truyện TT viết thường đa dạng nghề nghiệp, em tò mò lần này "bad guy" của chị ấy nghề nghiệp, gia cảnh thế nào Đặt gạch ngồi hóng truyện {:311:}
( H% Q6 |- G9 M5 c' t@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |- j/ [) B8 Z/ b: p+ K) l(Do not Copy, pls!!)
1 tuần nữa em thi rồi mà truyện muốn đọc quá, khó lòng mà ngoan ngoãn học bài

Bình luận

Truyện này tác giả vẫn đang biết nên mình cũng ko biết nữa bạn ^^  Đăng lúc 1-1-2013 11:41 AM
Mình cũng rất thích truyện của Diệp Lạc Vô Tâm. Mong chờ soái ca mới xuất hiện.  Đăng lúc 19-11-2012 09:23 PM
Lo thi đi cô em ;)  Đăng lúc 19-11-2012 09:31 AM
em ngày 3/12 cũng bắt đầu thi các môn mà cứ nhảy hố thế này thì chết ạ  Đăng lúc 19-11-2012 06:52 AM
iu nhìu đạp nhìu :X  Đăng lúc 19-11-2012 12:21 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-11-2012 00:06:16 | Xem tất

: U) R4 c2 B/ k0 ^8 @6 _8 R* b@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Cám ơn chị đã đào hố mới ạ.{:414:} {:414:}
@Copyright of Kitesvn.COM |9 M2 k& ?/ E  c9 Z* t(Do not Copy, pls!!)
Hôm nay ra đường e cứ lọt hết hố này đến hố khác.
2 f% T, h4 X3 ]2 f* O9 H, `* C2 [@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Truyện của Tâm Tâm soái ca cũng đỉnh hết.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)# K/ i- K- @- O
Mà lần này không còn là cầm thú nữa, nó là "bad guy" luôn.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!), R! i  d+ L% C; N
Tuy biết đây là "hố lửa" em vẫn sung sướng rơi vào.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!): u+ q. U1 H8 `% {
Nhưng em cứ thắc mắc "hố lửa", lửa là hot hay là ngược đến đau đớn vậy chị?
; x9 L  \( s# G, o8 x" L. W* Q9 U@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Gần đây, chị toàn dịch chưa hoàn không, làm em hết đường mò trước convert.

Bình luận

Theo quan điểm của t, bad guy nó gói gọn cầm thú vào trong đó luôn:))  Đăng lúc 19-11-2012 12:21 AM
cô Hố ơi, tôi nghĩ cầm thú nó nặng hơn bad guy chớ  Đăng lúc 19-11-2012 12:20 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-11-2012 00:09:31 | Xem tất
Mình thật nhanh tay lót dép được page 1
& \% R5 `$ L. x9 x# X% K0 o5 G- v@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
Truyện dịch made by green là mình yên tâm về chất lượng cũng như nội dung rồi.
@Copyright of Kitesvn.COM |( x5 L! u7 p' h# D9 T(Do not Copy, pls!!)
Mẹ Tâm lần này không biết mang thể loại soái nào đến cho chị em chúng ta thưởng thức đây. Ta có lòng tin tưởng con trai mẹ Tâm không thể biến thái tầm thường được mà phải là BT, cầm thú cấp độ khó đỡ.
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)' u0 [  p# d. o% s% @/ x8 U
Theo như cô halay xì poi ở dưới thì có vẻ truyện này sẽ là ngược đây.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-11-2012 00:10:17 | Xem tất
Oh ye, Tâm Tâm đã comeback, ko gì có thể diễn tả được niềm vui và sung sướng này
) N5 a4 g) W3 a. @6 q2 X' k@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |6 E# a+ Y! V9 E, m+ q) Q5 G(Do not Copy, pls!!)
Lại được dán tem đảm bảo bởi ss Green, ôi em iu chị chết mất {:444:} {:430:}
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)8 q1 p" N9 q: C0 {+ i, T
@Copyright of Kitesvn.COM |8 R' d* I" j8 _(Do not Copy, pls!!)
Cái truyện này hùi đó Tâm Tâm có viết bản nháp cho dân Tung xem thử, nội dung sơ sơ thì là nữ 9 yêu anh trai nuôi ( là nam 9 ), sau đó tìm mọi cách để được gả cho anh thì phải? Nhưng, cái này mới là chính yếu, anh ấy là "bad guy" thật sự
@Copyright of Kitesvn.COM |( R+ C9 R: d. Q9 ^$ D. p(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)% B. p7 @5 K+ ~' @: Z
Trong lễ cưới mà lại ôm ấp cười nói với tình nhân, đêm tân hôn thì phán câu xanh rờn: "Chúng ta sẽ ko vượt qua giới hạn anh em"
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!): j: }# \3 N* y* l# a! X  t
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)7 `# W5 j8 ~7 d7 F( b/ [# I) Y
Em ko xì poi nhé, tuyệt đối ko phải Dép, đá, cà chua gì ném thì sẽ được trả lại chính chủ Em chỉ làm thế vì tình yêu với soái ca của mẹ Tâm thôi, dù chưa biết mặt mũi hay "độ cầm thú, biến thái" của anh
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)- e' c+ q% _( C+ Y6 S* E, N0 q
@Copyright of Kitesvn.COM |  S8 t" x1 k6 d. E% @  T& v0 m(Do not Copy, pls!!)
Chị GR thiệt là năng suất, 5ting {:412:}
@Copyright of Kitesvn.COM |2 P- w4 i' H0 _" L8 b% F(Do not Copy, pls!!)
@Copyright of Kitesvn.COM |4 }7 z6 ^' v4 \& p4 v9 J% I- N0 b(Do not Copy, pls!!)
@ss Thỏ, cô Lin và những sắc nữ: Nam 9 là của em, xê ra hết Nếu ko có gì thay đổi, thì nam phụ cũng tài hoa lắm ý, học vẽ bên Ý, mọi người cứ tranh dành anh ý
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!), R. a- F- r( u1 w- o
@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)+ n9 K. G0 h: ]4 H3 a( S- b
P.S: đêm nay chúng ta có nên tổ chức ăn mừng ko nhể??? {:292:}
! a2 [! W# k* ~& ~: k8 y' [@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
  d( N0 d7 G; j/ X- e- N7 ~@Copyright of Kitesvn.COM (Do not Copy, pls!!)
P.S 2: em thấy chữ "lửa" rồi nha *toát mồ hôi*, *cười nham nhở*

Bình luận

mình rất thích chị Tân Mi này, rất có cá tính, và chị có những suy nghĩ thường khiến người khác chết ngất  Đăng lúc 9-5-2013 01:40 PM
hay dã man ý~~  Đăng lúc 10-3-2013 10:47 PM
hinh nhu hong thay chuong 30 phai hong may ban  Đăng lúc 11-2-2013 01:35 PM
Bị sập hố nữa rồi. Cứu e với!  Đăng lúc 31-1-2013 11:31 AM
cái gì 1? =))  Đăng lúc 6-1-2013 02:23 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Tet Bottom Trở lại danh sách